Alle annonser

Vis annonser i listeformat

Boligtomt/felt til salgs, Dyrøy

Frøya kommune har utarbeidet en reguleringsplan for nytt boligfelt på Dyrøy - Setra og Strømsholmen boligfelt med totalt 6 boligtomter. Planen omfatter også et område som er avsatt til sjøhus/naust og småbåthavn.

Boligtomt/felt til salgs, Flatval

Havnevågen boligfelt selges. Ferdig regulert boligfelt med 12 nye boligtomter og 6 nausttomter. Området ligger meget flott og sørvendt til med panoramautsikt over Frøyfjorden. De mest sjønære tomtene ligger 15-20 m fra strandkanten. Boligfeltet har derfor en unik beliggenhet i forhold til andre utbyggingsklare boligfelt på Frøya. Det kan også være aktuelt å selge enkelttomter i boligfeltet.

Boligtomt/felt til salgs, Kverva

Frøya kommune har utarbeidet ny reguleringsplan for boligfelt på Nordskag/Kverva med totalt 17 tomter. Tomtene kan være byggeklare tidligst sommeren 2016. For at kommunen skal kunne vurdere utbygging ønsker man at aktuelle tomtekjøpere tar kontakt.

Boligtomt/felt til salgs, Valen

Flotte bolig- og nausttomter til salgs på Valen, 3,5 km unna Salmar